Υλοποίηση προγράμματος Ε.Ε.Ε.

Από τον σύνδεσμο που ακολουθεί, κάντε "λήψη" του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 8ου κύκλου εκπαίδευσης.

Οριστική δήλωση συμμετοχής

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του όγδοου κύκλου των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.).

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε αναρτημένο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, "Αίτηση συμμετοχής", αφού συμβουλευτούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική φόρμα «Οριστική Δήλωση Συμμετοχής», την οποία μπορούν να βρουν εδώ  (έναρξη υποβολής οριστικών δηλώσεων συμμετοχής Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020).

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, είναι πολύ πιθανό να συγκροτηθούν δύο (2) τμήματα. Αυτό συνεπάγεται ότι το δεύτερο τμήμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το δεύτερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίο επίσης θα βρείτε στο αναρτημένο αρχείο. Στην φόρμα «Οριστική Δήλωση Συμμετοχής» σας δίνεται, προαιρετικά, η δυνατότητα να επιλέξετε ένα εκ των δύο τμημάτων. Η συμπλήρωση των τμημάτων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις δηλώσεις οριστικής συμμετοχής που θα παραληφθούν από τον φορέα μας. 

Η «Οριστική Δήλωση Συμμετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Ταυτόχρονα με  την «Οριστική δήλωση συμμετοχής» θα πρέπει (το αργότερο έως την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 ) να κατατεθεί προκαταβολή για το κόστος του προγράμματος, η οποία είναι:

Α) για εργαζόμενους: 90,00€

Β) για ανέργους/ΑΜΕΑ: 60,00€

Η προκαταβολή μπορεί να κατατεθεί στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς :

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ): IBAN:GR1801103720000037250503671

Τράπεζα Πειραιώς : IBAN: GR92 0172 2480 0052 4805 3969 267

Στην αιτιολογία κατάθεσης του ποσού θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η ένδειξη ΕΕΕ.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλετε  το χρηματικό ποσό της προκαταβολής στις εγκαταστάσεις μας (Αγίας Βαρβάρας 13, δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) κάνοντας χρήση Χρεωστικής ή Πιστωτικής κάρτας  (δείτε σχετικό χάρτη). Ωράριο λειτουργίας 09:00 έως 16:00.