Ποιοι είμαστε

                   Ο δρόμος για την εργασία περνά από την εκπαίδευση.....                                                                                         Ο δρόμος για την εκπαίδευση περνά από το Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (πρώην Κ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (αρ.αποφ.96/99) τη 1 Απριλίου 1999. Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 αποτελεί Δομή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Ε.Π.).

Κύριος καταστατικός στόχος του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ήταν εξαρχής η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής με την παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για ανέργους - εργαζόμενους - αυτοαπασχολούμενους. 
Παράλληλα μ' αυτή τη δραστηριότητα το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 από τον Φεβρουάριο του 2002 παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προς το εργατικό δυναμικό μέσω της δημιουργίας της υπηρεσίας "Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας" και ενημέρωση των επιχειρήσεων μέσω του "Γραφείου Ενημέρωσης των Επιχειρήσεων" 
Τέλος το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 με απώτερο στόχο την βελτίωση των προαναφερθέντων υπηρεσιών έχει εκπονήσει μελέτες - έρευνες σχετικές με την αγορά εργασίας του Νομού.

Το Κε.Δι.Βι.Μ.ανήκει στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «Ορεστειάς».

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «Ορεστειάς» είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προέκυψε το 2011 μετά από συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του νέου Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση απασχολεί σήμερα 68 εργαζόμενους σε διάφορες δομές όπως:

 • Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας (60 εργαζόμενοι) : προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» (10 δομές) από τις οποίες εξυπηρετούνται περίπου 780 άτομα μεγάλης ηλικίας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (2) στους οποίους εξυπηρετούνται 51 παιδιά , ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο οποίο εξυπηρετούνται 50 παιδιά.
 • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (πρώην Κ.Ε.Κ.) (5 εργαζόμενοι): υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης από τα οποία ωφελούνται κατά μέσο όρο 220 άτομα τον χρόνο.
 • Τμήμα Τουρισμού (3 εργαζόμενοι): λειτουργία «Σπηλιάς του Δράκου» την οποία επισκέπτονται ετησίως περίπου 30.000 άτομα.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προγράμματα κατάρτισης

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 του Δήμου Καστοριάς από την σύστασή του έως σήμερα έχει υλοποιήσει 171 προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία απευθυνόταν σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής , ως εξής:

 • ανέργων: 66 προγράμματα
 • εργαζομένων: 91 προγράμματα
 • αυτοαπασχολούμενοι / επιχειρηματίες: 14 προγράμματα

Σύνολο καταρτισθέντων: 3.273 άτομα

Τα εν λόγω προγράμματα αφορούσαν κυρίως στα εξής θεματικά πεδία:

 • επαγγέλματα πληροφορικής
 • τουρισμός και παροχή υπηρεσιών
 • οικονομία διοίκηση
 • αγροτικά
 • τεχνικά επαγγέλματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 συνεργάστηκε με 207 πιστοποιημένους εκπαιδευτές διαφορετικών ειδικοτήτων και με περισσότερες από 559 επιχειρήσεις και φορείς του νομού στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτισθέντων.

Καινοτομίες

Με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 προς το ανθρώπινο δυναμικό , έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συστηματικά μεθόδους και εργαλεία τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως καινοτόμα και τα οποία συνοψίζονται στα εξής :

 • σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης
 • εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Διακρατικές συνεργασίες

Μελέτες - Έρευνες.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του , το Κε.Δι.Βι.Μ., έχει εκπονήσει έως σήμερα 10 έρευνες - μελέτες οι οποίες αφορούσαν στην αγορά εργασίας του Νομού .

Εγκαταστάσεις - υποδομές.

Το Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς αποτελεί Κε.Δι.Βι.Μ. περιφερειακής εμβέλειας πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (κωδ. 12101170). Διαθέτει εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 350 τ.μ. οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για χρήση από τον Δήμο Καστοριάς . Το Κε.Δι.Βι.Μ. αναλυτικότερα διαθέτει τις εξής πιστοποιημένες υποδομές:

 • Δύο (2) Αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 26 και 19 ατόμων αντίστοιχα ,
 • Δύο (2) αίθουσες πληροφορικής δυναμικότητας 23 ατόμων έκαστη,
 • χώρους Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
 • βιβλιοθήκη,
 • διοικητικούς χώρους,
 • χώρους διαλείμματος (κυλικείο) ,
 • χώρους υγιεινής .

Η συνολική δυναμικότητα του Κε.Δι.Βι.Μ. σε εκπαιδευόμενους είναι 42 άτομα. Το σύνολο των υποδομών του Κε.Δι.Βι.Μ. είναι προσβάσιμο από Άτομα με Αναπηρία .

Οι αίθουσες διδασκαλίες είναι πλήρως εξοπλισμένες με εκπαιδευτικά μέσα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας . Πιο συγκεκριμένα στις αίθουσες πληροφορικής (αίθουσα πληροφορικής και εργαστήριο) υπάρχουν εγκατεστημένοι συνολικά 31 Η/Υ συνδεδεμένοι σε δίκτυο οι οποίοι διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (σύνδεση ADSL) . Στο σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποπτικά μέσα διδασκαλίας όπως : video projectors, προβολείς διαφανειών , οθόνες προβολής , Η/Υ, Video, Τηλεόραση , DVD Player. Παράλληλα στις αίθουσας πληροφορικής υπάρχουν εγκατεστημένα προγράμματα αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης στη χρήση ΤΠΕ. Σε όλους τους χώρους του Κε.Δι.Βι.Μ. υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο .

Ο δρόμος για την εργασία περνά από την εκπαίδευση..... 

                  Ο δρόμος για την εκπαίδευση περνά από το Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς. 

Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Δ/νση: Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά Τ.Κ. 52100 Τηλ. & Fax: 2467025388
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε