Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Καστοριάς

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ανακοινώσεις

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Νέο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Νέο κύκλο υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων». Αιτήσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές από Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 έως και Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Η έναρξη υλοποίησης της κατάρτισης προγραμματίζεται, για το δεύτερο δεκαπενθήμερο  του Νοεμβρίου 2021.

(διαβάστε περισσότερα)

Εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης για την απόκτηση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021. Η Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις θα ξεκινήσει στις 6/9/2021 (9 το πρωί) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9/9/2021.

Διαβάστε αναλυτικότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης στον Οδηγό τον οποίο δημιουργήσαμε. 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων, έως την Παρασκευή 13/11/2020.

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση : https://www.eoppep.gr/index.php/el/


Καστοριά 21/09/2020

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Νέο κύκλο υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων». Αιτήσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. Η έναρξη υλοποίησης της κατάρτισης προγραμματίζεται, για το πρώτο δεκαήμερα του Οκτωβρίου 2020.

(διαβάστε περισσότερα)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

19/9/2020

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021.

Την αναλυτική ανακοίνωση μπορείτε να την διαβάσετε στη σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://eoppep.gr/index.php/el/announcements/1505-trn-exams-2020

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες - προθεσμίες.

Νέα διαδικασία καταβολής παραβόλων και χρηματικών ποσών στον ΕΟΠΠΕΠ

Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ νέα διαδικασία καταβολής χρηματικών ποσών και παραβόλων η οποία γίνεται μέσω την εφαρμογής "e-ΠΛΗΡΩΜΕΣ".  Αναρτήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ οδηγός καταβολής παραβόλων και χρηματικών ποσών τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ. Σύμφωνα με τον οδηγό η καταβολή οποιουδήποτε ποσού στον ΕΟΠΠΕΠ γίνεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή και προϋποθέτει την ύπαρξη χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας. Οι οδηγίες για την καταβολή χρηματικού ποσού μέσω της εφαρμογής του ΕΟΠΠΕΠ έχουν συμπεριληφθεί και στον ΟΔΗΓΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα προετοιμασίας για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης  χρήσης Η/Υ

Ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς παρέχει την δυνατότητα, στους ενδιαφερόμενους, να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο, πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού  Η/Υ.  Υπενθυμίζουμε ότι το πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ μοριοδοτείται σε διάφορες προκηρύξεις για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην σελίδα  www.easytraining.webnode.gr

Υλοποίηση προγράμματος Ε.Ε.Ε. (5ος κύκλος)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του 5ου κύκλου των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.).

(διαβάστε περισσότερα)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (5ος κύκλος)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο 5ο κύκλο υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων». Αιτήσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές από Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 έως και Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Η υλοποίηση της κατάρτισης προγραμματίζεται, για την περίοδο Φεβρουάριο έως Απρίλιο 2019.

(διαβάστε περισσότερα)

Υλοποίηση προγράμματος Ε.Ε.Ε. (4ος κύκλος)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του 4ου κύκλου των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.).

(διαβάστε περισσότερα)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (4ος κύκλος)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο 4ο κύκλο υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων». Αιτήσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές από Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 έως και Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. 

(διαβάστε περισσότερα)

Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας  1ης περιόδου 2018

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2018. Την αναλυτική ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, επιθυμούμε να συγχαρούμε δημοσίως τους υποψήφιους, οι οποίοι συμμετείχαν σε προγράμματα  ΕΕΕ τα οποία υλοποιήθηκαν από το Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς  και πέτυχαν στο σύνολο τους (100%) να πιστοποιήσουν την Εκπαιδευτική Επάρκεια σε ενήλικες.

Υλοποίηση προγράμματος Ε.Ε.Ε. (3ος κύκλος)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του 3ου κύκλου των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.).

(διαβάστε περισσότερα)

Υλοποίηση προγράμματος Ε.Ε.Ε. (2ος κύκλος)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του 2ου κύκλου των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.).

(διαβάστε περισσότερα)

Περιγραφή Προγράμματος

Μέθοδος Υλοποίησης

Το Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, στον τομέα της δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί   επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών. (Διαβάστε περισσότερα)
 

Αίτηση  Συμμετοχής

στο πρόγραμμα ΕΕΕ


 

Το θεσμικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 (Α' 17) «2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

(Διαβάστε περισσότερα


Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Δ/νση: Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά Τ.Κ. 52100 Τηλ. & Fax: 2467025388
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε