Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό

Στο αρχείο με την Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ, που ακολουθεί, θα βρείτε με κίτρινη επισήμανση, τα θέματα προηγούμενων εξετάσεων πιστοποίησης (από το 2014 έως και το 2018)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ