Εκπαιδευτικό υλικό

Επιλέξτε το εικονίδιο  αριστερά  για να λάβετε το υπόδειγμα του "Σχεδίου μικροδιδακσλίας"

Επιλέξτε το εικονίδιο αριστερά για να λάβετε το αρχείο με τα κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας

Εκπαιδευτικό υλικό

Στο αρχείο με την Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ, που ακολουθεί, θα βρείτε με κίτρινη επισήμανση, τα θέματα προηγούμενων εξετάσεων πιστοποίησης (από το 2014 έως και το 2018)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ