ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2019-09-13

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 160 ωρών.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σύμφωνα με το πιστοποιημένο πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» του ΕΟΠΠΕΠ. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» .

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές των εκπαιδευτών ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» το οποίο μπορούν να βρουν αναρτημένο στη συνέχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτή