Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών Ενηλίκων (μητρώο ΛΑΕΚ) στο Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς

2019-10-21

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης: «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ (1-49) έτους 2018» θα υλοποιήσει πέντε (5) προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών (έκαστο)στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης σε διάφορα θεματικά αντικείμενα όπως αυτά προσδιορίστηκαν σε συνεργασία με φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» το οποίο μπορούν να βρουν στην συνέχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή

Έντυπο: Δήλωση Διαθεσιμότητας

Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Δ/νση: Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά Τ.Κ. 52100 Τηλ. & Fax: 2467025388
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε