Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους 25 έως 45 ετών πτυχιούχους Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

2019-07-08

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει για το ΝΕΟ πρόγραμμα VOUCHER ανέργων με τίτλο: «Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων ηλικίας 25-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Προθεσμία υποβολής αίτησης 23/8/2019

Διαβάστε περισσότερα...